კანაფის თესლი Dutch Passion არის ჰოლანდიური ბრენდი. გამორჩეული თვისებები: თხელი ნაჭუჭი, სტაბილური გენეტიკა. მხოლოდ ორიგინალი შეფუთვით!

Showing 1–12 of 28 results

ჩვენება 9 24 36

Auto Lemon kix 3x

180.00
 • ბრენდი:Dutch Passion
 • ტიპი: სატივა,ინდიკა/რუდერალისი
 • THC: 21%
 • CBD: <0.05 %
 • სიმაღლე(indoor): საშუალო
 • სიმაღლე(outdoor): საშუალო
 • მოსავალი(Indoor):  450-500 გრ
 • მოსავალი(outdoor):  50-150 გრ
 • ყვავილობის პერიოდი:12 კვირა
 • გენეტიკა: Las Vegas Lemon Skunk x Zkittles
 • ეფექტები:მომადუნებელი,ეიფორიული
 • გემო & სურნელება: ძლიერი, ხილის
 • შეკვრა:ორიგინალი 3 ცალი

Power Plant 3x

120.00
 • ბრენდი:Dutch passion
 • პოტოპერიოდული
 • ტიპი: სატივა
 • THC:მაღალი
 • CBD:არა
 • სიმაღლე (indoor):75-125სმ
 • სიმაღლე (outdoor):მაღალი
 • მოსავალი (indoor):500-600 გრ/მ²
 • მოსავალი (outdoor): მაღალი
 • ყვავილობა:8 კვირა
 • გენეტიკა:Original South African Power Plant
 • ეფექტი: ენერგიული, მხიარული, აქტიური
 • გემო & სურნელი: შერეული, არომატული
 • შეკვრა: ორიგინალ შეკვრაში 3 ცალი

Auto Skywalker Haze 3x

100.00
 • ბრენდი:Dutch passion
 • აუტომოყვავილე
 • ტიპი:სატივა
 • THC:20-25%
 • CBD:0.06%
 • სიმაღლე: საშუალო
 • მოსავალი (indoor): 450-600 გრ
 • მოსავალი (outdoor):25-75 გრ
 • ყვავილობა: 12 კვირა
 • გენეტიკა: Skywalker Haze x Auto Amsterdam Amnesia
 • ეფექტი: ძლიერი, სარელაქსაციო
 • გემო & სურნელი: ლიმონის, ტკბილი ხილის
 • შეკვრა: ორიგინალი 3x

Auto Night Queen 3x

120.00
 • ბრენდი:Dutch passion
 • ავტომოყვავილე
 • ტიპი:ინდიკა
 • THC: 15-20%
 • CBD: <0.05%
 • სიმაღლე: 50-70 სმ
 • მოსავალი(indoor): 450-500 გრ
 • მოსავალი (outdoor):100-150 გრ
 • ყვავილობა: 10კვირა
 • გენეტიკა: Night Queen & Mazar i Sharif
 • ეფექტი: გამაყუჩებელი,საძილე
 • გემო & სურნელი: ჰაშიშის არომატი
 • შეკვრა: ორიგინალი 3x

Auto Euphoria 3x

80.00
 • ბრენდი: Dutch passion
 • აუტომოყვავილე
 • ტიპი: სატივა
 • THC: 15-20%
 • სიმაღლე: 100-125 სმ
 • მოსავალი: 400-500 გრ
 • ყვავილობა: 10 კვირა
 • გენეტიკა: Euforia & Automatic Skunk
 • ეფექტი: ძლიერი ეიფორიული, ენერგიული
 • გემო & სურნელი: ტკბილი, ხილის
 • შეკვრა: ორიგინალი 3 ცალი

Mazar 3x

140.00
 • ბრენდი: Dutch Passion
 • ტიპი: ინდიკა 100%
 • ფოტოპერიოდული
 • THC: 15-20%
 • CBD: დაბალი
 • სიმაღლე: დაბალი
 • მოსავალი: მაღალი
 • ყვავილობა (Indoor): 8-9 კვირა

Auto Colorado Coockies 3x

120.00
 • ბრენდიDutch Passion
 • ტიპი: ინდიკა
 • ავტომოყვავილე
 • THC: 15-20%
 • CBD: 0%
 • სიმაღლე (indoor):  75-100 სმ
 • სიმაღლე (outdoor): 75-100 სმ
 • მოსავალი (Indoor):  450-500 გრ
 • მოსავალი (outdoor): 50-100 გრ
 • ყვავილობის პერიოდი:  11 კვირა
 • გენეტიკა: Auto Blueberry , Girl Scout Cookies
 • ეფექტი: ბედნიერი, თრობის, სარელაქსაციო,მომადუნებელი
 • გემო & სურნელება:ძალიან ტკბილი , მრავალფეროვანი ხილის
 • შეკვრაორიგინალ შეკვრაში 3 ცალი

Auto Xtreme 3x

120.00
 • ბრენდი:Dutch Passion
 • ტიპი:  სატივა
 • ავტომოყვავილე
 • THC: 20%
 • CBD: 0.1%
 • სიმაღლე(indoor): 1.5 მ <
 • სიმაღლე(outdoor):1.5 მ <
 • მოსავალი(Indoor):  საშუალო
 • მოსავალი(outdoor): საშუალო
 • ყვავილობის პერიოდი:  11-12 კვირა
 • გენეტიკა: Outlaw Amnesia (Amnesia , Super Haze)
 • ეფექტები: აქტიური
 • შეკვრა: ორიგინალი 3 ცალი

Auto Orange Bud 3x

160.00
 • ბრენდი:Dutch Passion
 • ტიპი: უმეტესად სატივა
 • ავტომოყვავილე
 • THC: 20%
 • CBD: < 0.05%
 • სიმაღლე(indoor): 60-125 სმ
 • სიმაღლე(outdoor): 60-125 სმ
 • მოსავალი(Indoor):  400-500 გრ
 • მოსავალი(outdoor):  400-500 გრ
 • ყვავილობის პერიოდი: 12-15 კვირა
 • გენეტიკა: Orange Bud , Auto Daiquiri Lime
 • ეფექტები: ეიფორიული,ამაღლებული
 • გემო & სურნელება: ფოტოპერიოდულის მსგავსი
 • შეკვრა: ორიგინალი 3 ცალი

Auto Duck 3x

140.00
 • ბრენდი:Dutch Passion
 • ტიპი: ინდიკა,სატივა
 • ავტომოყვავილე
 • THC: 10%
 • CBD:0%
 • სიმაღლე (Indoor):  100 სმ
 • სიმაღლე (Outdoor):   50-75  სმ
 • მოსავალი (indoor):  400-450 გრ
 • მოსავალი (Outdoor):  75გრ
 • ყვავილობის პერიოდი: 11-13 კვირა
 • გენეტიკა:Frisian Duck , Auto White Widow
 • ეფექტები:  გამაშეშებელი, ენერგიული, ეიფორიული, ღრმა  ფილოსოფიური
 • არომატი: მიწის არომატი, ყვავილების, მენთოლიანი ხილის, ციტრუსის, ფიჭვის
 • შეკვრა: ორიგინალ შეკვრაში 3 ცალი

Auto White Widow 3x

120.00
 • ბრენდი: Dutch passion
 • ტიპი: ძირითადად ინდიკა
 • ავტომოყვავილე
 • THC: 23%
 • CBD: საშუალო
 • სიმაღლე (Indoor): საშუალო
 • სიმაღლე (Outdoor): დაბალი
 • მოსავალი (Indoor): 126 გრ
 • მოსავალი (Outdoor): 45გრ
 • ყვავილობის პერიოდი: 8-10 კვირა
 • გენეტიკა: White Widow
 • ეფექტები: დამამშვიდებელი, სამედიცინო, ძლიერად მომადუნებელი
 •  შეკვრა :ორიგინალი 3 ცალი

Auto power plant 3x

120.00
 • ბრენდი:Dutch Passion
 • ავტომოყვავილე
 • ტიპი: სატივა დომინანტი
 • THC:15 - 20 %
 • CBD: 0%
 • სიმაღლე (indoor): დიდი
 • სიმაღლე(outdoor): დიდი
 • მოს(indoor): 500-600 გრ/მ2
 • მოს(outdoor): მაღალი
 • ყვავილობის პერიოდი: 12 კვირა
 • გენეტიკა:  Power Plant x Think Different
 • შეკვრა : ორიგინალ შეკვრაში  3 ცალი